Zadania :: Rejestr Zmian
data operacja nazwa dokonujący
2009-08-10
08:05:34
Utworzenie strony. Zadania administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2009-04-01
13:54:59
Usunięcie strony. Podsekretarz Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Moderniz administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-16
09:12:15
Utworzenie strony. Podsekretarz Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Moderniz administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz