Akty prawne :: Rejestr Zmian
data operacja nazwa dokonujący
2009-09-07
12:49:45
Utworzenie strony. Akty prawne administrator
ppłk Janusz Górski
2009-04-01
13:54:36
Usunięcie strony. Biuro Skarg i Wniosków MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-17
08:30:47
Modyfikacja strony. Biuro Skarg i Wniosków MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-17
08:24:52
Modyfikacja strony. Biuro Skarg i Wniosków MON administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz
2008-07-16
10:31:13
Utworzenie strony. Minister Obrony Narodowej administrator
Pan Łukasz Mydlarski - Rudzewicz